viernes, 16 de septiembre de 2011

Un congrés diferent (per Francesc Trillas)


Ahir l'Agrupació del PSC de Sarrià va aprovar, a proposta meva (gràcies companys) fer arribar al XIIè Congrés del PSC la següent proposta "Per una nova estructuració dels congressos del partit":

En el debat pre-congressual del PSC s’ha posat de manifest una voluntat generalitzada de reformar les estructures organitzatives del partit, per fer-lo més obert a la societat i més eficaç a l’hora de contribuir a vertebrar una majoria progressista a la Catalunya d’avui.

El nucli fonamental de l’estructura organitzativa del partit és el Congrés del partit, el seu màxim òrgan de decisió. Si es vol reformar de veritat l’estructura organitzativa del partit, això no es pot fer sense reformar el que avui és el seu màxim òrgan. El Congrés del partit, tal com avui està concebut, ha de decidir en tres dies tota l’estratègia política del partit, així com els seus màxims dirigents. Això ho fan una minoria dels afiliats, escollits de forma representativa per assemblees presencials dels mateixos a les agrupacions locals. La representativitat però és baixa. Cada delegat representa un gran número de militants, que difícilment poden influir, però, en el comportament dels delegats al congrés.

Les esmenes que es discutiran en el XIIè congrés del partit recullen algunes d’aquestes preocupacions. La contradicció és però que el mateix òrgan que es considera a reformar haurà de decidir sobre aquestes esmenes. Aquesta vegada, a més, el reglament i representativitat del congrés, s’han decidit amb criteris més restrictius en comparació amb el congrés anterior, cosa que ha generat la crítica de diversos sectors del partit.

Per resoldre aquesta contradicció, es proposa que el Congrés mandati a la nova Comissió Executiva del partit sortida del Congrés a nomenar, en el termini de dues setmanes després del Congrés, una Comissió encarregada d’elaborar una Nova Proposta sobre el Congrés del partit, que inclogui un nou reglament de congressos. Aquesta comissió estarà formada per 5 militants del partit i tindrà un president-a, i haurà de completar les seves tasques en el termini d’un any.

Al llarg d’aquest any, aquesta comissió investigarà les millors pràctiques internacionals i consultarà amb experts acadèmics i professionals, així com amb dirigents i antics dirigents del partit als diferents nivells. La proposta que realitzi aquesta comissió haurà de tenir com objectiu elaborar un disseny del que és un procés congressual (no necessàriament limitat a tres dies, sinó que pot ser un procés descentralitzat que culmini amb una trobada final) amb l’objectiu de contribuir a fer del partit un bé col.lectiu de qualitat al servei d’una majoria de progrés a Catalunya. La proposta serà sotmesa al Consell Nacional del partit, que procedirà a la ratificació, si és el cas, de la proposta que realitzi aquesta comissió.

No hay comentarios:

Publicar un comentario