miércoles, 9 de abril de 2014

Només un apunt sobre Barcelona World

El suport al màxim nivell del PSC al projecte de Barcelona World s'ha d'entendre que es decideix després d'avaluar els obvis pros i contres d'un projecte que promet crear molts llocs de treball en un moment d'elevat atur, encara que sigui en un sector de poc valor afegit i al preu de baixar impostos. S'entén el suport d'alcaldes de la zona i de sindicalistes, i s'entén la protesta de persones preocupades pel model de societat que estem construint a llarg termini. Suposo que el partit fa bé a basar la seva decisió en el que pensen persones que reben pressions democràtiques sobre el terreny, i no pregunta l'opinió a algun grup d'economistes que podríem treure algun estudi de projectes semblants que a llarg termini no han creat els llocs de treball que prometien, encara que sí que s'han emportat les rebaixes d'impostos. O podríem treure arguments sobre la necessitat que la socialdemocràcia del futur no es basi en la competència fiscal. Sóc conscient que entre mentre elaboréssim els arguments, Tarragona podria quedar en mans de forces polítiques que podrien fer un museu per dir que Cèsar August quan va estar a Tarragona es va pronunciar pel dret a decidir. L'únic que m'agradaria qüestionar és l'argument que és un projecte desitjable perquè crearà 10.000 llocs de treball a 2000 euros al mes (totalitzant se suposa un impacte de 20 milions d'euros al mes). Encara que les xifres fossin correctes (suposo que els que les han aportat deuen tenir estudis molt seriosos per avalar-les), aquest no és un argument suficient per avalar el projecte. Aquesta és una mesura de la grandària del projecte, no de la diferència entre beneficis socials i costos socials. Si només ens fixem en la grandària, una guerra seria un projecte molt desitjable, perquè té un gran impacte en creació de llocs de treball. Per acostar-nos a una anàlisi social cost-benefici cal tenir en compte els costos d'oportunitat, és a dir, què li costa a la societat crear (en cas que sigui cert) 10.000 llocs de treball. Entre els costos caldria incloure no només els importos que es deixen d'ingressar, si és que es així: en teoria d'acord amb la Corba de Laffer, baixar els impostos pot augmentar la recaptació si augmenta l'activitat; però de nou no es coneix cap estudi aplicat a Barcelona World al respecte. Caldria incloure també la dedicació de 10.000 persones, si és que són tantes, a una activitat que crea poc valor afegit, en comptes de dedicar-se a activitats que augmenten la productivitat, alguns d'ells si són joves, per exemple, completant la seva educació. Per descomptat si les persones que s'ocupen estan totes inicialment en l'atur i no estan rebent cap educació, és millor que treballin, ni que sigui en un casino. Però a llarg termini, no sembla que comprometre recursos significatius en aquesta activitat garanteixi augments de productivitat que són els que a llarg termini permeten un creixement sostingut. Si tira endavant el projecte, d'aquí uns anys podrem avaluar si efectivament s'han complert les previsions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario