miércoles, 1 de agosto de 2012

Un govern irresponsable i immoral (per Francesc Trillas)

El govern de la Generalitat de Catalunya, quan s'ha vist obligat per la falta de liquidesa a deixar de pagar alguna cosa, ha decidit començar pels serveis d'assistència social, per exemple, centres de menors tutelats i centres geriàtrics. És a dir, els treballadors d'aquests centres no han cobrat la nòmina de juliol, i se'ls demana implícitament que segueixin treballant a canvi de no saber quan tornaran a cobrar. El govern de la Generalitat posa en perill aquest servei bàsic, al qual tenen dret els sectors més vulnerables de la societat. Si un govern o una societat es caracteritzen per la manera com tracten els sectors més vulnerables, aquest govern i els sectors que encara li donen suport han quedat retratats.
Això no té res a veure amb el sistema de finançament de la Generalitat. Qualsevol postura que es tingui respecte al pacte fiscal o concert econòmic o sistema de finançament, no té res a veure amb acceptar que, quan s'ha de començar a deixar de pagar, es comenci pels sectors absolutament més vulnerables. El mateix dia 31 de juliol en què es va saber que els treballadors d'aquests serveis no cobrarien, molts altres treballadors que depenen de la Generalitat sí que van cobrar el seu sou. Jo mateix vaig cobrar el meu, igual que molts altres treballadors de la Universitat pública una minoria no petita dels quals té uns nivells de productivitat ben baixos (i una minoria encara més petita, són uns absoluts impresentables, alguns uns privilegiats, a qui ningú qüestiona el seu sou). El mateix dia, els 5 canals de la televisió pública catalana van seguir funcionant, incloent programes en directe amb periodistes i experts convidats al canal d'esports de 24 hores. I el circuit de Montmeló de Fórmula 1 seguia funcionant, i tantes altres coses. Jo vaig agafar un tren de Rodalies, i regalaven el diari La Vanguardia (qui l'havia pagat? per cert,a la portada no apareixia la retallada als centres socials). És demagògic seguir amb la llista? És demagògic recordar que l'actual majoria política a Catalunya va eliminar l'impost de successions, afavorint els sectors més privilegiats?
Catalunya té el nivell de deute més alt pel PIB de totes les comunitats autònomes. Aquesta és una realitat que s'ha anat desenvolupant lentament, i és responsabilitat molt repartida, però aquells que han tingut el poder durant més anys, incloent els dos darrers, en tenen una part no petita.
Ahir van oferir un lamentable espectacle. I anar a Madrid a deixar la cadira buida amb l'inefable ministre Montoro tenia un objectiu: que la retallada als centres socials fós la segona, i no la primera, notícia al Telenotícies, i que els sectors afectats donessin la culpa a Montoro i als espanyols. Senyors Mas (Artur i Colell): no ha colat. Irresponsables i immorals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario