lunes, 19 de marzo de 2012

Finances al servei del poble (per Francesc Trillas)

El Siscu Baiges diu que jo vaig defensar la necessitat de l'economia de mercat per ordenar la societat i la veritat és que jo no em reconec en aquestes paraules. Dubto haver parlat de "necessitat" i d'"ordenar," però, o ho vaig fer i no ho recordo, o vaig dir quelcom que li va fer entendre això al Siscu. I és que en qüestió de mercats els matisos són molt importants. En general, els mercats poden funcionar bé, però sota condicions molt especials. Si el mercat d'un producte és competitiu (no hi ha monopolis) i no es veuen afectades persones que no prenen decisions ni com a consumidors ni com a productors (és a dir, no hi ha efectes externs, com la contaminació), els mercats poden ser mecanismes molt eficients. Ignorar-ho porta al desastre econòmic, i si no que els ho preguntin als nordcoreans. El que passa és que moltes vegades els mercats no compleixen aquestes condicions ideals o, fins i tot quan les compleixen, condueixen a l'eficiència però no necessàriament a la igualtat (tot i que no la impedeixen, si hi ha un sistema impositiu adequat). Quan els mercats no funcionen bé, cosa que passa sovint, hi ha marge per a la intervenció col.lectiva. Així ho ha entès sempre la socialdemocràcia, que és la ideologia que ha donat més benestar, durant més temps, a més gent. Es tracta de promoure una economia mixta amb una forta presència d'un estat transparent, ben gestionat, que reguli els mercats i que construeixi un estat del benestar eficaç. I el mateix passa amb els mercats financers, però té part de raó el Siscu quan es posa més a la defensiva. Uns mercats financers desregulats són més perillosos que un mercat desregulat de qualsevol altre producte. Uns mercats financers desregulats, com s'ha vist, porten a la inestabilitat i poden causar en poc temps enormes pèrdues de benestar. Els mercats financers han d'estar molt regulats i molt ben regulats. Però han d'existir: o és que no volem que hi hagi targetes de crèdit, ni hipoteques, ni préstecs, ni actius en els quals invertir per diversificar el risc. El que s'ha de fer és aconseguir que els mercats financers treballin en benefici de tota la societat, com ensenya el gran savi de les finances Robert Shiller, el curs del qual a la Universitat de Yale sobre mercats financers està per cert lliurement disponible en vídeo per Internet.

No hay comentarios:

Publicar un comentario