jueves, 3 de septiembre de 2015

La idea federal, esperança d'Espanya i Europa

Avui Federalistes d'Esquerres ha fet públic un document que ha adreçat als presidents autonòmics progressistes i als líders dels partits d'esquerres espanyols, demamant-los suport per crear un gran moviment federalista, i fent una crida per un debat serè sobre el millor model federal per a Espanya i Europa. Entre altres coses, el document diu el següent: 
"Creiem que els principis del federalisme proporcionen les pistes per avançar simultàniament a Espanya (que ve de ser un estat centralitzat) i a Europa (que ve de ser una institució intergovernamental o confederal) en la solució dels problemes de regeneració democràtica, de crisi econòmica i atac a l’estat de benestar. La majoria de ciutadans que viuen en democràcia ho fan ja en federacions.
Federalisme implica diversos nivells de govern (des del local al global) rendint comptes democràticament als ciutadans (el que facilita la transparència i el combat al clientelisme i la corrupció), amb instàncies de govern compartit, claredat competencial, i reconeixement de la diversitat. El federalisme, en la mesura que permet anar més enllà de l’Estat-nació, és la forma de govern ideal per al món del segle XXI: identitats múltiples, migracions, globalització, canvi climàtic. A Espanya té arrels profundes que l’associen a les millors tradicions il·lustrades i progressistes. Implica unió i solidaritat en la diversitat.
Existeix un ampli consens acadèmic entorn de les virtuts del federalisme: per exemple, entre els experts constitucionalistes a Espanya, o per exemple entre els economistes, politòlegs i filòsofs a Europa. Però la idea del federalisme és abstracta i ha estat objecte de tot tipus de distorsions per part dels seus adversaris nacionalistes i conservadors. No avançarà sense un gran esforç de pedagogia. Per aixònecessitem que els nous agents es comprometin en la difusió de les idees federalistes, en els seus discursos i als seus programes i actuacions."

No hay comentarios:

Publicar un comentario