sábado, 30 de julio de 2016

Un partit de persones lliures i solidàries

Ja s'ha posat en el domini públic el document de conclusions de la jornada sobre "Qualitat democrática i reforma dels partits" que va celebrar la Fundació Rafael Campalans el passat mes de maig. Aquesta és l'aportació de la Fundació al Congrés del PSC que tindrà lloc a la propera tardor. El text té 9 pàgines i és molt aconsellable llegir-lo en la seva totalitat. Un tast (insuficient) del seu contingut es pot resumir en els següents conceptes:
-Credibilitat: els partits polítics que han acumulat molta experiència de govern, especialment els de la socialdemocràcia, han de reaccionar a la crisi institucional i a l'aparició de nous actors polítics i socials. S'han d'adaptar a la societat del segle XXI. No és suficient amb una llista de receptes, sinó que calen fets, actituds i gestos que siguin creïbles.
-Solidaritat: els membres dels partits fan una tasca heroica no sempre reconeguda. És molt important que l'activitat organitzativa sigui coherent amb els missatges i programes dels partits. Per exemple, si la prioritat és la igualtat social, caldria prioritzar com a tasca organitzativa el suport a les iniciatives solidàries de base i de l'economia social.
-Voluntariat: la majoria de persones que s'acosten a l'activitat política ho fan guiats per poc més que el plaer cívic de construir un bé col·lectiu. Com a tals, han de ser respectades i valorades, i se'ls ha d'oferir un context on puguin desenvolupar una militància a la carta, amb possibilitats per desenvolupar diferents funcions segons les possibilitats, de mobilització, estudi, participació en les xarxes socials, grups de treball, etc.
-Professionalitat: sempre hi haurà en la política moderna un nucli professional. És necessari que els partits promoguin l'entrada i sortida de la política professional. La política remunerada és una conquesta de l'esquerra. Els "aparells" han d'estar formats per professionals exemplars que no acumulin un excessiu poder i que segueixin el criteri de la temporalitat.
-Ètica: la formació i la cultura organitzativa han d'estar presidides pel respecte i la máxima exigència de servir al conjunt de la societat i als seus sectors més vulnerables. La formació interna ha de prioritzar els coneixements ètics i s'ha de promoure també la formació externa presencial i on-line.

No hay comentarios:

Publicar un comentario