domingo, 20 de noviembre de 2016

Federalisme i Municipi

El proper dissabte dia 26 de Novembre se celebrarà a Esparreguera (tothom hi està convidat) la primera d'una sèrie de trobades sobre federalisme i municipi, amb la participació de destacats alcaldes i regidors, així com experts en polítiques locals i federalisme. L'objectiu  és intercanviar punts de vista sobre la contribució del municipalisme a una estratègia de federalització. Els municipis són el primer nivell de govern democràtic, el més proper a la ciutadania, i juguen un paper fonamental en la construcció de sistemes democràtics de benestar propis d'un món interconnectat. Es desitja que  la trobada dongui lloc a una sèrie de documents finals o un document final de qualitat que contribueixi a la vegada a reforçar el municipalisme progressista i el federalisme en l’horitzó de les eleccions municipals de 2019.
Els temes a tractar inclouen els que s'exposen a continuació. En una primera taula sobre democràcia multi-nivell:
-Democràcia multinivell i rendició de comptes.
-El rol democràtic dels municipis en un sistema federal avançat.
-Principi de subsidiarietat: quins passos s’han de donar per millorar la seva aplicació a Catalunya?
-Diputacions, consells comarcals i ens metropolitans a Catalunya: com millorar el servei a la ciutadania i la rendició de comptes?
-Experiències de participació, mediació  i transparència. Idees al respecte per al futur.
-L’espai urbà públic i l’espai privat en una lògica federal.
-El federalisme i els ajuntaments com a laboratoris de la democràcia: idees per fer possible l’experimentació i la innovació de les polítiques públiques en l’escala local.
-La democràcia directa i la democràcia representativa en la democràcia local: el rol dels municipis en la millora de la qualitat democràtica.
-La participació ciutadana i el rol de les entitats veïnals i associatives.
-La participació del sector privat en la gestió de projectes públics a nivel local.
-La dedicació i retribució del personal polític a nivel local.
-La relació entre tècnics i polítics.
-Quines idees-força sobre federalisme i democràcia interessa promoure en els programes municipals del futur.
En una segona taula sobre polítiques de benestar social:
-Complementarietat entre federalisme i polítiques de benestar social: el federalisme no com a qüestió “territorial” o “identitària” sinó com a qüestió institucional fonamental per resoldre els problemes socials i econòmics del nostre temps.
-El rol de les polítiques municipals de benestar en un sistema federal avançat.
-Pre-distribució i redistribució: en què s’ha de centrar cada nivell de govern?
-Cooperació i coordinació horitzontal i vertical en polítiques de benestar social.
-Polítiques concretes: serveis socials, salut pública, educació…
-El finançament local en una hisenda federal.
-Els ajuntaments i els grans problemes globals dels nostres temps: canvi climàtic, desigualtats, migracions, refugiats.
-Iniciatives d’ocupació i promoció econòmica.
-La importància de la coordinació horitzontal i vertical amb altres administracions en polítiques de benestar.
-Objectius socials a assolir en els propers anys en col·laboració amb les altres administracions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario