jueves, 15 de agosto de 2013

Fam a Catalunya

L'informe sobre la malnutrició infantil a Cataunya fet públic pel Síndic de Greuges hauria de ser de lectura obligatòria a totes les llars catalanes. Forma part d’un programa d’estudis continuat per part d’aquesta institució sobre la pobresa infantil, i arriba a conclusions semblants a les que comenten a diari les entitats que treballen amb infants d’entorns vulnerables:
a) La taxa de risc de pobresa infantil a Catalunya se situa en el 28,0%, amb aproximadament 345.000 infants menors de setze anys afectats.
b) El 4% dels infants menors de setze anys pateix privacions materials que afecten l’alimentació: en concret, quasi 50.000 infants catalans d’aquesta edat no es poden permetre carn o peix almenys una vegada cada dos dies, és a dir, no mengen proteïnes de manera regular.
c) Hi ha 650 infants menors de setze anys amb codis diagnòstics de problemes nutricionals relacionats amb la pobresa extrema i els baixos ingressos. L’edat mitjana és de quatre anys, una quarta part són menors d’un any i majoritàriament de nacionalitat estrangera (56%), segons dades del mes de juny de 2013 de la història clínica informatitzada de l’atenció primària de l’Institut Català de Salut.
d) Les situacions associades a la pobresa severa, que actualment afecten una desena part dels infants (130.000), s’han multiplicat els darrers anys a Catalunya. La prevalença de llars catalanes (amb infants o sense) que no es poden permetre carn o peix almenys cada dos dies l’any 2011 és quasi sis vegades més elevada que la de l’any 2008 i les llars catalanes que pateixen una privació material severa l’any 2011 són més del triple que les de l’any 2008.
Amb el suport d’ERC, el govern de CiU ha decidit no comparèixer al Parlament per a debatre aquest assumpte. Com es diu en l’informe, l’alimentació és un dret fonamental, entre d’altres, perquè condiciona enormement el gaudi d’altres drets humans. Sense alimentació, no hi ha llibertat. Un bon motiu per a fer un concert de protesta o una cadena humana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario