sábado, 27 de abril de 2013

L'error de Reinhart i Rogoff

En aquest podcast de Ràdio Municipal de Terrassa es pot trobar (cap al final del primer terç de l'arxiu d'audio) una entrevista on exposo en part la meva opinió sobre l'error que un estudiant va trobar en l'estudi de Reinhart i Rogoff sobre la relació entre deute i creixement. Per arribar a la conclusió que un deute excessiu perjudica el creixement econòmic. Un estudiant els va demanar les dades i, explorant-les, va descobrir seriosos errors empírics. Entre la publicació de l'estudi com a paper de treball del National Bureau of Economic Research i la troballa de l'estudiant, les conclusions de Reinhart i Rogoff van ser amplament difoses i donades per bones, i utilitzades per justificar les polítiques d'"austeritat". El cas per a mi revel·la dues coses. En primer lloc, que hi ha un mercat de "famosos economistes", amb una oferta i una demanda, que té la seva pròpia dinàmica, i que té poc a veure amb la qualitat dels arguments i de la recerca subjacent. Si això passa amb dos economistes veterans com Reinhart i Rogoff, un té dret a preguntar-se què hi ha al darrera d'economistes mediàtics més casolans: quina és la feina científica que avala les seves opinions, habituament expressades amb gran contundència? En segon lloc, il·lustra la dificultat de fer treball empíric ben fet, o millor dit, treball empíric del qual es puguin treure conclusions concluents, clares i dràstiques. Jo quan veig un treball que diu que ha arribat a conclusions molt clares, tendeixo a sospitar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario