viernes, 29 de julio de 2011

Un grup propi, no per enfrontar-nos, sinó per fer sentir la veu de la majoria catalana (Per Jordi Casanova Roca)


1. Em sembla que seria tan un error convertir el tema del grup propi en l'eix central del congrés com minimitzar-ho com un mer detall sense importància. Per a mi, l'eix central del congrés ha de ser com concretar avui l'alternativa socialdemocràta per a Catalunya i com el PSC pot ser una eina útil de participació política per a desenvolupar aquesta alternativa.

2. En canvi, la qüestió del grup parlamentari és una qüestió instrumental. El necessitem precisament per fer sentir la nostra veu, per presentar la nostra alternativa.

3. La nostra estratègia passa per establir una política comuna per a Espanya juntament amb els companys de PSOE. No creiem en l'equidistància entre el PP i el PSOE. Sabem quins son els nostres companys a la resta d'Espanya. En aquest context, el nostre servei als ciutadans de Catalunya passa, no tant per un enfrontament amb el PSOE, com per aconseguir acostar-lo a les nostres posicions. I no renunciarem a aquest objectiu.

4. Però per aconseguir que aquest procés sigui útil hem de poder fer arribar la nostra pròpia veu, explicar les nostres raons amb les nostres paraules. I no només pel que fa als temes "identitaris" sinó també pel que fa als temes industrials, econòmics, energètics... els temes de tot tipus que afecten als ciutadans de Catalunya. I un grup propi és una de les millors eines que podem tenir per fer-ho. Per que hi hauríem de renunciar?

5. Contra el que sovint es vol fer creure no va ser el PSOE qui va eliminar el grup dels socialistes de Catalunya. La modificació del reglament de les Corts espanyoles per intentar aconseguir-ho va ser acordat per UCD i CiU, units en l'objectiu de dificultar que es sentis la veu dels socialistes catalans, l'opció majoritària dels ciutadans de Catalunya en totes les eleccions que hi hagut fins ara per a diputats a les Corts. I el nostre objectiu és que així segueixi sent.

6. L'existència del grup propi no ha de ser cap element de divisió interna ni d'enfrontament amb el PSOE. Ans al contrari, és un dels elements sobre els quals vam acordar bastir la unitat dels socialistes de Catalunya i la nostra coordinació amb el PSOE. En canvi les noves propostes que es fan com alternatives al grup propi si que poden ser polèmiques, sense arribar a ser tan útils: acordar un marge per la discrepància a l'interior d'un grup comú si que implica començar una nova negociació que pot ser molt complicada i que no ens garanteix la veu pròpia. En canvi, per a constituir el grup propi  només cal aplicar l'acord que ja tenim.

7. En definitiva, el grup propi no hauria de ser l'objecte d'un enfrontament d'un suposat sector en contra d'un altre. Crec, en canvi, que pot ser un punt on tots els militants del PSC ens podem trobar per fer més forta la nostra alternativa política, que decidirem entre tots.

No hay comentarios:

Publicar un comentario